Tarixlər və illər

Biz  ingiliscə rəqəmlər və ədədlər dərsində, miqdar saylarının necə formalaşmısı haqqında danışdıq. Digər bir dərsimiz də isə sıra saylarının düzəlməsini izah etmişdik. İngiliscə tarixlərin deyilməsi üçün miqdar saylarından yox, sıra saylarından istifadə olunur və ayların adları böyük hərflə yazılır.

Məsələn,

4 Mart – 4th March (4-cü mart)

8 Fevral – eighth February (8-ci Fevral)

 

İllərin deyilməsi- Years in English

1)   2000-ci ildən bu tərəfə illər adi miqdar sayı kimi deyilir . Məsələn:

  • 2000- two thousand
  • 2003- two thousand three
  • 2016- two thousand sixteen

 

2) 2000 ci ildən əvvəlki illər isə  iki hissəli deyilir:

  • 1998- nineteen (hundred and) ninety eight
  • 1804- eighteen (hundred and) four

 
Posted in say