Tək və cəm isimlər

İngilis dilində isimlərin iki cür cəmlənmə qaydası var:

  1.  Qaydalı cəmlənmə.

Belə cəmlənmə zamanı ismin sonuna s və ya es artırılır:

Məsələn:

  • snake- snakes
  • dog – dogs
  • desk-desks
  • box-boxes
  • kiss-kisses

2.  Qaydasız cəmlənmə. Belə isimlərin cəmlənməsi üçün heç bir qayda yoxdur və onları əzbərləmək lazımdır.

fish fish
sheep sheep
barracks barracks
foot feet
tooth teeth
goose geese
tooth teeth
child children
man men
woman women
person people
mouse mice

 

Aşağıdakı çalışmaları həll edin:

Leave a Reply