Reflexive pronouns

İstifadəsi

Reflexive pronouns və ya  qayıdış əvəzlikləri, cümlədə mübtədanı yenidən göstərmək/istinad etmək lazım olduqda istifadə edilir.
# Personal pronoun Possesive Pronoun
1 I Myself
2 You Yourself
3 He/She/It Himself/Herself/Itself

Cəmdə

# Subject Object
1 We Ourselves
2 You Yourselves
3 They Theirselves

Misallar.

  • I washed car myself.
  • You love yourself.
  • The manager himself promised to increase my wage.
  • We will solve the problem ourselves.
  • The lecture itself was not very engaging.