Present simple

İstifadəsi

 1. Təkrarlanan və ya daim baş verən hərkətlər üçün (hobbi, gündəlik baş verən hərəkətlər)
  • I speak English
  • I play soccer
 2. Faktları, məlum həqiqətləri bildirmək üçün
  • Dogs like meat.
  • Baku is a capital of Azerbaijan.
 3. Cədvəlləşdirilmiş hərəkətləri bildirmək üçün
  • Our bus leaves the station in one hour.
  • Birthday part starts this afternoon.

Düzəldilməsi

 1. Nəqli cümlə
  Verb+ s/es in third person singular.
  İndiki sadə zamanın nəqli forması əsas feil vasitəsilə düzəlir, üçüncü şəxsin təkində s/es şəkilçisi artırılır.
  I work in the office.
  He works in the office.
 2. Sual cümləsi
  Sual cümləsini düzəltmək üçün Do/Does köməkçi feili cümlənin əvvəlinə keçir, digər üzvlər isə nəqli cümədə olan sırasında qalır. Əsas feildə heç vaxt s/es şəkilçisi olmur.
  He works in the office- Does he work in the office?
  You play tennis- Do you play tennis?
 3. İnkarın düzəldilməsi
  İnkarın düzəldilməsi üçün əsas feilin əvvəlinə don’t/doesn’t əlavə olunur. Feildəki s/es şəkilçiləri varsa düşür.
  He works in the office- He doesn’t work in the office.
  You play tennis- You don’t play tennis.

Çalışmalar