Possessive pronouns

İstifadəsi

Possessive pronouns və ya  yiyəlik əvəzlikləri, adından da göründüyü kimi yiyəlik bildirir.  Cümlədə həm təyin (adjective) həm də xəbər (verb) ola bilir.
# Personal pronoun Possesive Pronoun
1 I My
2 You Your
3 He/She/It His/Her/Its

Cəmdə

# Subject Object
1 We Our
2 You Your
3 They Their

Misallar.

Təyin kimi:

  • My jacket is red. (Which jacket?)
  • Your teacher explains very good. (Which teacher?)
  • Their accomodation is  comfortable. (Which accomodation?)

Xəbər kimi:

Possessive pronounları xəbər kimi işlətmək üçün onların sonuna  s artırmaq lazımdırYalnız birinci şəxsin təkində, my yiyəlik əvəzliyinin xəbər forması mine olur.

  • Red jacket is mine.
  • The teacher which explains good is yours.
  • Comfortable accomodation is theirs.