Mücərrəd və konkret isimlər

Azərbaycan dilindəki kimi ingilis dilində də mücərrəd (abstract nouns) və konkret(concret nouns) isimlər var.

Abstract nouns

mücərrəd isimlərə (gözlə görmək olmayan) misal kimi aşağıdakıları göstərmək olar.

beauty, calm, envy, humility, hatred and etc.

Concrete nouns

Konkret isimlərə, əllə tutulan, gözlə görülən isimləri göstərmək olar.

student, book, desk. və s.