İngiliscə rəqəmlər və ədədlər

Gəlin ilk əvvəl ilk 20 ədədə baxaq.

 1. one
 2. two
 3. three
 4. four
 5. five
 6. six
 7. seven
 8. eight
 9. nine
 10. ten
 1. eleven
 2. twelve
 3. thirteen
 4. fourteen
 5. fifteen
 6. sixteen
 7. seventeen
 8. eighteen
 9. nineteen
 10. twenty

Cədvəldən göründüyü kimi, 13-19 saylarının hamsının sonunda teen şəkilçisi var.

 İyirmi də daxil olmaqla digər bütün onluqların sonunda isə ty şəkilçisi olur.
 • 20 – twenty
 • 30- thirty
 • 40-fourty
 • 50- fifty
 • 60- sixty
 • 70- seventy
 • 80- eighty
 • 90- ninety
 • 100- hundred
 • 1000- thousand
 • 1,000,000- million
 • 1,000,000,000- billion

 

Yuxarıdakılara əsasən biz istənilən miqdar sayını formalaşdıra bilərik.

Məsələn :

26- twenty six

54- fifty four

134- hundred thirthy four

1200- thousand two hundred

İyirmi də daxil olmaqla digər bütün onluqların sonunda isə ty şəkilçisi olur.

Posted in say