Topluluq bildirən isimlər

Əvvəlki dərsimizdə biz, isimlərin cəmlənmə forması haqqında danışdıq. Elə isimlər var ki, onlar həmişə cəm bildirir. Belə isimlərə ingilis dilində collective nouns deyirlər.

Məsələn:

  • The army prepares to attack.
  • The class listens to the teacher.
  • She gave him a bunch of apples.

Gördüyünüz kimi toplu isimlər özləri cəm halda olmasına baxmayaraq özündən sonra felin tək olmasını tələb edir.

Leave a Reply