Reflexive pronouns

İstifadəsi

Reflexive pronouns və ya  qayıdış əvəzlikləri, cümlədə mübtədanı yenidən göstərmək/istinad etmək lazım olduqda istifadə edilir.
# Personal pronoun Possesive Pronoun
1 I Myself
2 You Yourself
3 He/She/It Himself/Herself/Itself

Cəmdə

# Subject Object
1 We Ourselves
2 You Yourselves
3 They Theirselves

Misallar.

 • I washed car myself.
 • You love yourself.
 • The manager himself promised to increase my wage.
 • We will solve the problem ourselves.
 • The lecture itself was not very engaging.

 

Possessive pronouns

İstifadəsi

Possessive pronouns və ya  yiyəlik əvəzlikləri, adından da göründüyü kimi yiyəlik bildirir.  Cümlədə həm təyin (adjective) həm də xəbər (verb) ola bilir.
# Personal pronoun Possesive Pronoun
1 I My
2 You Your
3 He/She/It His/Her/Its

Cəmdə

# Subject Object
1 We Our
2 You Your
3 They Their

Misallar.

Təyin kimi:

 • My jacket is red. (Which jacket?)
 • Your teacher explains very good. (Which teacher?)
 • Their accomodation is  comfortable. (Which accomodation?)

Xəbər kimi:

Possessive pronounları xəbər kimi işlətmək üçün onların sonuna  s artırmaq lazımdırYalnız birinci şəxsin təkində, my yiyəlik əvəzliyinin xəbər forması mine olur.

 • Red jacket is mine.
 • The teacher which explains good is yours.
 • Comfortable accomodation is theirs.

 

Personal pronouns

İstifadəsi

Azərbaycan dilində personal pronouns şəxs əvəzlikləridir. Cümlədə həm mübdətəda (subject) həm də tamamlıq (object)
ola bilir.
# Subject Object Translation(Subject)
1 I Me Mən
2 You You Sən
3 He/She/It Him/Her/It O

Cəmdə

# Subject Object Translation(Subject)
1 We Us Bizim
2 You Your Sizin
3 They Them Onların

Gördüyünüz kimi You şəxs əvəzliyi həm siz həm də sən kimi istifadə olunur. Bundan başqa ingilis dilində sözlərin cinsi olmasa da yalnız, 3-cü şəxs tək  əvəzliyi qadın(She)kişilər(He), həmçinin cansız əşyalar üçün fərqli(it) olur.

Subject and object pronoun

Gəlin əvəzliyin cümlədə həm mübtəda həm də tamamlıq kimi işlənməsinə dair bir neçə misala baxaq.

 • I like tee. – Can you buy me Tee?
 • You love books. I want to give my book to you.
 • Emma writes an article. She is very clever. Did you read her article?
 • Albert sings. He has a good voice. Do you want listen to him?