Qrammatika

Aşağıdakı mövzulardan birini seçərək siz ingilis dili qrammatikasına aid dərsləri öyrənə və sonda tapşırıqlar vasitəsilə biliyinizi yoxlaya bilərsiniz. Uğurlar Sizə!

   1. İsim
   2. Sifət
   3. Say
   4. Əvəzlik
   5. Sual Cümlələri
   6. Feilin zamanları