Friday, December 27, 2013

Qısa ingiliscə hekayə subtitrlə

Monday, March 25, 2013

İlk quyuBu hekayə bookbox hekayələr layihəsi çərçivəsində tərcümə olunmuşdur.

Bir zamanlar
bir gölün ətrafında kiçik bir krallıq var idi. Lakin heç yağış olmayan isti yayların birində, göl qurudu. Narahat insanlar kralın yanına gəldilər. “Uzun müddətdir ki, yağış yoxdur.

Bizim sahələrimiz tamamilə boşalıb” -əkinçilər dedilər . “Tutmağa balıq da yoxdur, bəs indi biz necə yaşayaq? ” - balıqçılar soruşdular. Xeyirxah hökmdar, bizi bu fəlakətdən xilas et” -qadınlar onu yola gətirməyə çalışırdılar və uşaqlar susuzluqdan ağlayırdı.Kral 4 generalını  su axtarmaq üçün bütün istiqamətlərdə göndərdi.  Birinci general şərqə,günçıxan tərəfə getdi;  ikincisi cənuba, isti torpaqlara; üçüncüsü qərbə getdi, günbatan yerə; və dördüncüsü isə Qütb Ulduzu istiqamətini  izlədi. Onlar gecə-gündüz axtardılar, gündüz və gecə;. orda və burda, onlar hər yerdə axtarırdılar,ancaq boş-boşuna.Generallardan üçü əliboş qayıtdı. Amma şimala getmiş general öz kralını məyus etmək istəmirdi. Axır ki, o soyuq bir dağ kəndinə çatdı. O dağın ətəyində oturanda, hansısa qarı yaxınlaşıb onun yanında əyləşdi. General üfüqü göstərdi və dedi: “Mən bütün bir ili yağış yağmayan gözəl bir krallıqdanam. Mənə su tapmağa kömək edərsinizmi?Qarı generala yuxarını işarə etdi və onu dağın zirvəsinə, sonra isə mağaranın içinə apardı.

“Bizim də ölkəmizdə su yoxdur,” o dedi. Sonra mağaradakı buz salxımını  göstərərək davam etdi: “Biz buna buz deyirik. Özünlə bir parça götür sizin krallıqda heç vaxt susuzluq olmayacaq.  General böyük bir parça qırdı, onu at arabasına yüklədi və evə yola düşdü.O saraya çatanda, nəhəng buz parçası ərimiş və kiçik buz parçacıqlarına çevrilmişdi. Sarayda heç kim heç vaxt buz görməmişdi, hamı ona təccüblə  baxırdı. “Bu su toxumu olmalıdır!” nazirlərdən biri ucadan dedi. Kral dərhal  “su toxumlarını” əkməyi əmr verdi. Əkinçilər çuxur qazdıqları müddətdə, buz parçaları günəşdə kiçilirdilər. Onlar toxumları dərhal çuxura qoydular, ancaq onları basdırmağa macal tapmamış onlar yox oldular.Əkinçilər çaşqınlıq içində idilər və narahat oldular. Onlar bütün gecəni torpağı daha dərinə və dərinə sirli toxumu tapmaq üçün qazdılar. Dan yeri ağararkən, kral əkinçiləri çuxurun yanında dərin yuxuya getmiş olaraq tapdı. O maraqla aşağı baxdı və  təəccüblə qışqırdı :

”Oyanın, mənim əzizlərim,  su toxumları artıq cücərib!  Aşağıda su var!”. Bax beləcə ilk quyu yaradıldı.

SON